ما در سایت رادیو کودک قصد داریم کاردستی هایی را در این قسمت ارائه دهیم که کودکان با ساخت آن ها احساس ارزشمند بودن بکنند، این اولین از سریکاردستی های هدیه هست.

کادو دادن یکی از جذاب ترین قسمت ساخت کاردستی برای انسان در هر سنی است. اینکه کودکان انسان ها مخصوصا کودکان احساس کنند ارزشمند هستند حتما در تمام ابعاد دیگر شخصیتی آن ها تاثیر خواهد داشت مثلا حس ارزشمند بودن در حرف شنوی کودک تاثیری فراوانی دارد.

خانواده ها تا حد ممکن باید سعی کنند به کودک استقلالی داده که در پس آن کودک احساس با ارزش بودن بکند.

زمانی که کاردستی ای ساخته شود که می تواند به کسی هدیه داده شود خود این ارزشمند بودن اون کاردستی را می رساند، تقریبا اکثر کاردستی ها جنبه استفاده شخصی دارند و کمتر کاردستی ای هست که جنبه استفاده عمومی مثل کادو دادن داشته باشد. 

پیشنهاد می کنیم برای بالابردن عزت و اعتماد به نفس کودکان خود مطلب استقلال در کودکان را مطالعه بفرمائید.