ساخت کاردستی صورتک حیوانات

ساخت کاردستی صورتک حیوانات

رادیو کودک بیش از ۶۰۰ نوع کاردستی مختلف با دست مختلف دارد کاردستی ها به صورت کاملاً درست دسته بندی می شوند. دسته بندی مرتبط به این کاردستی دسته بندی ساخت کاردستی حیوانات است.

اساساً ساخت این کاردستی ها خیلی جذاب هستند به دلیل اینکه زمانی که این آنها ساخته بشوند شما میتونید با کودک خود در ارتباط با زندگی حیوانات نوع پوشش بدنشون‌؛ پوستشون؛ موهای بدن شون؛ نوع زاد و ولد شون؛ محیطی که در آن ها زندگی می کنند؛ سردی و گرمی اون محیط؛ اینکه آیا ما در شهر میتونیم این ها حیوانات را ببینیم یا واقعاً باید به جنگل ها و کوه ها رجوع کنیم تا آنها را ببینیم و خیلی چیزهای دیگر را با کودک خودتون در میان بگذارید.

در این کاردستی شما نحوه ساخت صورتک حیوانات را می تونید یا یاد بگیرید. برای ساخت این صورتک ها میتوانید از روی الگوی داده شده پرینت گرفته و رنگ آمیزی کنید یا اینکه خودتان آنها را کشیده و رنگ بزنید. در انتها با سایزهای مختلف این صورتک ها میتوانید چیزهای مختلفی مثل کارت، پاکت یا نشانگر کتاب بسازید.

پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر از ساخت کاردستی های حیوانات به دسته‌بندی کاردستی حیوانات هم مراجعه کنید

 

ساخت کاردستی صورتک حیوانات