تعداد جلسات نوروفیدبک برای گفتار درمانی چند جلسه باشد بهتر است؟

سلام دوستان عزیز

ممنون از سایت رادیوکودک من قبلا سوالی در ارتباط با نوروفیدبک داشتم که روی سایت مطرح نشد ولی سوال مشابهی بود که من پاسخم رو از اون سوال تونستم بگیرم.

ولی یه سوال دیگر دارم واقعا برای "تعداد جلسات نوروفیدبک برای گفتار درمانی" چه تعداد باشد خوب است؟

هر جلسه چه چیزهایی انجام می شود و آیا در آخر نیاز به روش های درمانی دیگری مثل بازی درمانی و گفتار درمانی هست؟ چون من هرجا میخونم می گن بهتره روش مکملی برای این قضیه استفاده کنی.

 

تعداد جلسات نوروفیدبک برای گفتار درمانی چند جلسه باشد بهتر است؟